Tầm Nhìn – Sứ Mệnh

Tầm nhìn:
Xây dựng đội ngũ cán bộ có năng lực, làm việc chuyên nghiệp, công nghệ giặt là công nghiệp tiên tiến, môi trường làm việc thân thiện, có kỷ luật, hướng tới là công ty hàng đầu trong lĩnh vực dịch vụ giặt là

.Untitled1 giat-la-ha-noi

Sứ mệnh:
Sứ mệnh của công ty cổ phần Halas Việt Nam là không ngừng cải tiến để cung cấp cho khách hàng một dịch vụ  tiện ích nhất, với phương châm hoàn thiện sản phẩm ‘’ Sạch, sạch hơn mong đợi”

giat-la-ha-noigiat-la-ha-noi