Giặt Đại Lý – Cá Nhân

Hiện nay Halas đang tiếp tục triển khai hệ thống đại lý, với hệ thống máy móc hiện có của mình cùng với đội ngũ nhân viên lành nghề, Halas tiếp nhận các cá nhân và tổ chức làm đại lý và đáp ứng mọi nhu cầu giặt là của các khách hàng.

Khi làm đại lý cho Halas sẽ được hưởng các hỗ trợ sau:

  • Hỗ trợ đào tạo quản lý, vận hành cửa hàng, thông tin về các sản phẩm chuyên nghiệp.
  • Hỗ trợ vận chuyển, giao nhận đồ tại đại lý.
  • Tư vấn về các dịch vụ giặt là chuyên nghiệp của Halas.
  • Được đưa thông tin về đại lý trên website của Halas.

Các đại lý cần chuẩn bị:

  • Mặt bằng làm đại lý (tùy theo diện tích sẽ được tư vấn trang trí và các trang thiết bị cho một đại lý).
  • Nhân lực để quản lý,bán hàng, quản lý các chi phí của cửa hàng.
  • Tuân thủ các quy trình, chính sách và tiêu chuẩn của Halas.