Giá Trị Cốt Lõi

Con người là trí tuệ, là sức mạnh quyết định sự phát triển. Halas luôn xây dựng một môi trường làm việc, giặt là phòng sạch chuyên nghiệp, năng động,  mang đậm văn hóa riêng. Tính liêm chính, niềm tin và sự chung sức chung lòng của các thành viên là giá trị nhân bản cốt lõi của HALAS

giat-sach-hanoigiat-cong-nghiep

Cesar-0186